QCG

QCG
QIBLAH CONSULTING Group - MALAYSIA (QCG) Services

Saturday, 23 September 2017

DiRHAM MTD - No. Siri untuk BEKAS PUTERA (800-899) & BEKAS PUTERA/WARGA MTD (1000-1019)


( DiRHAM MTD 65 Tahun, 1952-2017 - Gambar Pertama yang Disebarkan di Media Sosial.
Diambil semasa pengambilan dari pejabat Penempa )

( DiRHAM MTD 65 Tahun - Rekabentuk Kad, Depan & Belakang )




KEMASKINI TERKINI:  18 OKTOBER 2017 (JAM 1830) 




No. SIRI #0800 - #0899: RM50
(Nota: KHAS untuk BEKAS PUTERA MTD sahaja)

Nota:
1# Bekas Putera yang ingin membeli, sila maklumkan:-
A. No. Putera
B. Nama
C. Kompeni
D. Tahun Masuk/Keluar (Ambilan)
E. No. untuk dihubungi / Emel

2# Maksima 10 keping untuk setiap Bekas Putera.



# 0800 -  # 0899


801 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
802 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
803 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
804 X- OP 434113 M.Hafizuddin - D Coy, 2008-09. 25/9 H
806 X -OP 434113 M.Hafizuddin - D Coy, 2008-09. 25/9 H

823 OP 433649 M.Khairul Farhan - A Coy, 2005-08. 25/9
824 OP 433649 M.Khairul Farhan - A Coy, 2005-08. 25/9
825 OP 433649 M.Khairul Farhan - A Coy, 2005-08. 25/9
826 OP 433649 M.Khairul Farhan - A Coy, 2005-08. 25/9
827 X - OP 43620? Anizan - H Coy,  1996-99. 26/9. A-pp(1)
828 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
829 X - OP 43620? Anizan - H Coy,  1996-99. 26/9. A-pp(2)

831 X - OP 432543 Shahru - D Coy, 1996-99. 26/9
832 X - OP 432543 Shahru - D Coy, 1996-99. 26/9
834 X - OP 434068 - B, 0809, 26/9. A-pp (1)
839 X - OP 434068 - B, 0809, 26/9. A-pp (2)

#845 - #860 UNDER EMBARGO (UNTIL FURTHER NOTICE)
Embargo Lifted

845 X - Released, FK
846 X - Released, FK
847 X - Released, FK
848 X - Released, FK
849 X - Released, FK

851
852
853
854 X - RIZAB MTD
856
857
858


861 X - Released, SS
862 X - Released, SS
863 X - Released, SS
864 X - Released, SS
865 X - Released, A-mlk
867 X - Released, A-mlk
869 X - Released, A-mlk



871 X - Released, H
872 X - Released, H
878 X - Released, H
879 X - Released, H


882 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
883 X - OP 431453. 26/9. A-pp
884 X - OP 432543. 27/9
885 X - OP PP Games 2017 (changed fm another no.)
886 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
887 X - OP PP Games 2017 (changed fm another no.)
889 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9

891 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
892 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
893 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
894 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
895 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
896 X - OP 433215 M.Shazrul - B Coy, 2002-05. 26/9
897 OP 431146 Rustardza - F Coy, 83-87
898 OP 431146 Rustardza - F Coy, 83-87





No. SIRI #1000 - #1019: RM50
Nota 1: KHAS untuk WARGA & BEKAS PUTERA MTD sahaja.

Nota 2: MAKSIMA seorang 10 Keping SAHAJA.



# 1000 - # 1019




1012 X - OP 434113 M.Hafizuddin - D Coy, 2008-09. 25/9
1013 X - OP 434113 M.Hafizuddin - D Coy, 2008-09. 25/9
1014 X - OP 432543. 27/9
1015 X - OP 431453 Hamizi - B, 8690. 26/9 A-pp
1016 OP 433816 Nadziruddin - C, 0607. 27/9
1017 OP 433816 Nadziruddin - C, 0607. 27/9
1018 OP 433816 Nadziruddin - C, 0607. 27/9
1019 X - OP 432085 Zulkarnain - E, 9394. 26/9. A-pp



BELUM DiTempa Lagi
BUKA untuk TEMPAHAN

SENARAI TIDAK DIKEMASKINI LAGI
KEMASKINI TERBARU DI:-
http://qiblahconsulting.blogspot.my/2017/10/dirham-mtd-no-siri-untuk-tempahan-500.html

500 - 799
900 - 999
1020 - 1499

# 500 - #799

500 OP 432579 M.Firdaus - F, 9699. 27/9
501 OP  435275 M.Haziq - A, 1314. 27/9
503 OP 434012 Hilman - G, 0708. 29/9 A-pp (3)
505 X - OP 434660 Amirsufian - F, 1011. 24/9 (1)
510 OP 434012 Hilman - G, 0708. 29/9 *Gift for Teacher-H*
512 OP 432308 - C, 9598. 6/10. H(2)
530 OP 434530 M.Aiman - A Coy,2010-11. 26/9
550 X - OP 434660 Amirsufian - F, 1011. 24/9 (2)
555 OP Mu'az, OP-PP Games 2017
567 OP 434567 Nazrin - B Coy, 2010-11.26/9 H-rs(fm A-pp)
570 OP 388645 - B, 9598. 1/10 NH(7)
588 OP 433588 -F, 0407. 29/9
598 OP 433807 Ahmad Asyraf - B, 0607. 27/9
599 OP 433807 Ahmad Asyraf - B, 0607. 27/9

600 OP 432579 M.Firdaus - F, 9699. 27/9
606 X - OP 434660 Amirsufian - F Coy, 2010-11. 24/9
659 OP 432659 - B, 9700. 29/9
660 X - OP 434660 Amirsufian - F Coy, 2010-11. 24/9
666 X - OP 434660 Amirsufian - F Coy, 2010-11. 24/9
678 OP 388645 - B, 9598. 30/9. NH-kl(1)
684 OP 435421 - G, 1314. 2/10. A-pp(1)
696 OP 432883 - D, 9902. 6/10. A-pp(1)
690 OP 388645 - B, 9598. 1/10 NH-kl(8)
698 OP 433807 Ahmad Asyraf - B, 0607. 27/9
699 OP 432579 M.Firdaus - F, 9699. 27/9

700 OP 433318 Nik Rizal - H 2002-05 , OPA EXCO

701 OP 433544 Fadhliyansah - C, 0407. 27/9
702 OP 433544 Fadhliyansah - C, 0407. 27/9
706 OP 432659 -B, 9700. 29/9
707 X - OP 434660 Amirsufian - F Coy, 2010-11. 24/9
710 OP 388645 - B, 9598. 30/9. NH-kl (2)
717 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
719 X - OP Asyraf 2007, PP(rs)
720 OP 388645 - B, 9598. 30/9. NH-kl (3)
727 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
737 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
747 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
750 OP Amirul/CD
757 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
767 OP 433015 Aizat - F, 0003. 28/9
770 X - TK
777 X - OP 431177 AHM, OP-PP Games 2017
786 X - OP 431177 AHM, OP-PP Games 2017
789 OP 388645 - B, 9598. 30/9. NH-kl (4)
790 OP 388645 - B, 9598. 1/10 NH-kl (9)
797 OP 432797 Abdul Kadir - F, 9801. 27/9
798 OP 434451 M.Nazri - G,0910. 27/9
799 OP 434451 M.Nazri - G,0910. 27/9

#900 - #999


900 OP 433009 Akmal Azri - F, 0003. 27/9
901
902
903 OP 434012 Hilman - G, 0708. 1/10 A-pp(4)
909 X - OP 434660 - F, 1011. 24/9. SA-bb (7)
910 X - OP Syed S. 2007, OP-PP Games 2017
911 OP 432883 - D, 9902. 6/10. A-pp(2)
918 OP 432308 - C, 9598. 6/10. H(1)
919 OP 434437 M.Akmal - F, 0910. 24/9
929 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
931 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
933 OP 388933 Satishwaran - D Coy, 2010-11. 26/9
939 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9
941 OP 431944 - A, 9195. 1/10 H-sb (1)
942 OP 431944 - A, 9195. 1/10 H-sb (2)
943 OP 431944 - A, 9195. 1/10 H-sb (3)
944 OP 431944 - A, 9195. 1/10 H-sb (4)
969 OP 433418 - E, 0306. 2/10 A-pp (1)
970 OP 388645 - B, 9598. 1/10 NH-kl(10max)
975 OP 432820 - H, 9801. 29/9. A-pp
990 X - OP 434660 - F, 1011. 24/9. SA-bb (8)
997 OP 434451 M.Nazri - G,0910. 27/9
998 OP 433009 Akmal Azri - F, 0003. 27/9
999 X - QC


#1020 - #1499


1020 OP 434437 M.Akmal - F Coy, 2009-10. 24/9

****1080 - 1185 Booked by Royal 4th - Form 1, 4th Intake 1983-1987
F Coy


H Coy
1145
1177
1182
1185

#1100 - #1199
1100 - OP Nik Rizal, (FIRST Reserve, IF not taken by R4)
1110 - OP Nik Rizal, (FIRST Reserve, IF not taken by R4)
1111 - X - Q, OP-PP Games 2017 (B4 R4 booked)
1180 - OP Nik Rizal, (FIRST Reserve, IF not taken by R4)


1186 OP 432986 - D, 0003. 30/9. H(1)
1188 OP 433318 - H, 9598. OPA EXCO. QC

#1200 - #1299
1212 X - OP 434660 - F, 1011. 24/9. SA-bb (9)
1221 OP 388645 - B, 9598. 30/9. NH-kl (5)
1222 OP 432986 - D, 0003. 30/9. H(2)
1224 OP AHM - H Coy, 1983-87
1234 Cikgu Azha



#1300 - #1399
1313  X - OP AHM - H Coy, 1983-87
1314  OP TK
1353 OP 432308 - C, 9598. 30/9. H(1)
1373 OP 432986 - D, 0003. 30/9. H(3)




#1400 - #1499
1411 OP 432986 - D, 0003. 30/9. H(4)
1414 X - OP 434660 - F, 1011. 24/9. SA-bb (10)
1439 OP 432308 - C, 9598. 30/9. H(2)
1456  OP Adi Efendi - B Coy, 1986-90


Friday, 1 September 2017

PENGUMUMAN: ReSELLER Dirham HIKMAH & MTD (Pindaan #3 - Tambahan di BELANDA & SELANGOR)


PENGUMUMAN: 
" Senarai ReSELLER Dirham HIKMAH 
(Pindaan #3: Tambahan di BELANDA & SELANGOR) "

ReSELLER BARU di BELANDA, EROPAH 

Kota Damansara, SELANGOR

EROPAH

BELANDA (BARU)
1#    Ruben IJkelenstam & Adilawahyu
r.ijkelenstam@gmail.com / adillawahyu.mohamad@gmail.com
Tel: + 31614404529 / +31655018275



MALAYSIA
SELANGOR (BARU)
5# *Fiza   012 - 309 5812  ( Kota Damansara / Mutiara Damansara / D.Damai )




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALAYSIA
MELAKA
1# Azizi 013 - 386 1059                           ( Masjid Tanah & Ayer Keroh )

PERAK
1# *Hj. Rusdhi 010 - 931 7135                 ( Tanjung Malim)
2# *M. Shariff                                           ( Teluk Intan / Bagan Datoh )

PULAU PINANG
1# **Salahuddeen  Ayyubi Abdul Malik
016 - 363 2627                                           (  Bayan Baru / Bayan Lepas )

SELANGOR
1# Annafi Mohd  019 - 399 7324              ( Klang / Pelabuhan Klang )
2# *Cikgu Dian   011 - 3931 9828            ( Gombak / Ampang )
3# Izwan              018 - 359 4738              ( Selayang )
4# *Warisan Rahmat Services
Ariff Malik         - CEO, 011 -2723 3606  ( Sungai Buloh )
Norbaini Hassan - Advisor

5# *Fiza                 012 - 309 5812               ( Kota Damansara / Mutiara Damansara / D.Damai )

Sekretariat HIKMAH
Himpunan Kedaulatan Melayu Islam Akhir Zaman (HIKMAH)
Pn. Nor Afidah Yusof   019 - 286 1219


PETUNJUK:
* Pernah Hadiri Acara HIKMAH
** ReSELLER untuk Dirham MTD


QIBLAH Consulting - 1 September 2017


Nota: 
Pindaan #3,  1 SEPTEMBER 2017
Kemaskini kepada Pindaan KeDUA bertarikh  18 Ogos 2017
- Tambahan Reseller di BELANDA(Netherlands), EROPAH & Kota Damansara, SELANGOR. 

Pindaan #2,  18 OGOS 2017
Kemaskini kepada Pindaan PERTAMA bertarikh  5 Ogos 2017
- Tambahan Reseller di Melaka. 

Pindaan #1,  5 OGOS 2017
Kemaskini kepada Pengumuman Pertama di fB  QC pada 2 Ogos 2017
- Tambahan Reseller di Gombak & Ampang, Selangor.




" Senarai ReSELLER Dirham MTD "


( Contoh Kad yang telah Dipamerkan semasa Karnival Sukan Tahunan OP-PP 2017 )


PULAU PINANG
1# **Salahuddeen Ayyubi Abdul Malik
016 - 363 2627                                           (  Bayan Baru / Bayan Lepas )

2# Asyraf (OP 2007)
010 - 840 5169                                            ( Butterworth )